Coaching Finansowy

Pieniądza nie można gonić,	trzeba wyjść mu naprzeciw

Misja

Style zarządzania pieniędzmi


Style zarządzania pieniędzmi wśród Polaków

Z badań (Kronenberg 2009) prowadzonych przez dr hab. Dominikę Maison wyłoniły się trzy style zarządzania pieniędzmi:

  1. Zaciskanie pasa – polega na ograniczaniu wydatków na każdym kroku. Postawa ta przejawia się kupowaniem rzeczy tanich, poszukiwaniem przecen i promocji w sklepach, wybieraniem tańszych zamienników. Postawa ta jest najsilniejsza wśród osób o niższym wykształceniu i niższej wiedzy ekonomicznej. W dodatku jest ona najbardziej nasilona u osób niezadowolonych z życia oraz pesymistycznie patrzących na swoją przyszłość ekonomiczną. Ciekawe jest to, że postawa „zaciskanie pasa” jest niezależna od wieku, co sugeruje że może być to cecha osobowościowa.
  2. Gospodarność – racjonalne planowanie wydatków i rozwaga w zarządzaniu budżetem domowym. Osoby, które cechuje ta postawa, dobrze planują swój budżet miesięczny, wiedzą ile na co wydają, rachunki płacą na czas i co miesiąc starają się coś zaoszczędzić. Wysoka gospodarność cechuje osoby z wyższym wykształceniem, większą wiedzą ekonomiczną, a także większym zadowoleniem z życia.
  3. Łatwość wydawania pieniędzy – czerpanie przyjemności z zakupów, bawienie się nimi, ale również skłonność do rozrzutności. Ta postawa jest najsilniejsza wśród osób młodych, o wyższym wykształceniu i wyższych dochodach. Jest także bardziej wyraźna u osób lepiej oceniających stan swojej wiedzy ekonomicznej.

 

Zarówno łatwość wydawania pieniędzy jak i zaciskanie pasa w większym stopniu zależą od subiektywnego postrzegania stanu własnych finansów niż od obiektywnej sytuacji materialnej. Ludzie, którzy lepiej oceniają swoją sytuację materialną mają większą łatwość wydawania pieniędzy i przywiązują mniejszą wagę do ceny (gdy coś im się podoba). Chętniej eksperymentują z nowymi produktami, a wydawanie pieniędzy sprawia im dużo przyjemności. Osoby, które swoją sytuację materialna oceniają gorzej charakteryzują się większą skłonnością do zaciskania pasa i są bardziej skłonne do większego wysiłku, aby kupić tańsze produkty i zaoszczędzić. Dlatego częściej korzystają ze sklepów dyskontowych czy bazarów. Interesujący jest fakt, że osoby o tych samych dochodach, ale gorzej oceniające swoją sytuację materialną, częściej wszystko wydają na bieżące wydatki i nie są w stanie nic zaoszczędzić. W konsekwencji częściej są przekonane, że trudno im „związać koniec z końcem”.