Coaching Finansowy

Pieniądza nie można gonić,	trzeba wyjść mu naprzeciw

Misja

Emocje w inwestowaniu - ŻAL

Nie da się inwestować nie popełniając błędów. Można natomiast przestać je sobie bez przerwy wypominać. Błąd w tym wypadku, to strata pieniędzy. Strata pieniędzy to emocjonalny ból, a zaraz potem pojawia się żal. Jednak jak to się dzieje, że niektóre decyzje inwestycyjne potrafią rozbudzić w nas większy żal niż inne?

Żal jest tym silniejszy i dotkliwy, kiedy:

  1. Porażka była skutkiem tego co zrobiliśmy a nie tego czego nie zrobiliśmy. Powiedzmy, że pan Adam posiada akcje spółki ABC, ale zastanawia się nad ich sprzedażą i zakupem akcji spółki XYZ. Po zastanowieniu jednak nie dokonuje żadnej z tych transakcji i zostaje z akcjami ABC. Natomiast pan Zygmunt posiada akcje spółki XYZ i rozważa ich sprzedaż i zakup akcji spółki ABC. Dokonuje tych transakcji. Po czym akcje spółki XYZ idą znacząco w górę. Który z inwestorów odczuje większy żal? Pan Zygmunt, ponieważ na skutek własnego działania pozbawił się możliwości zarobku.
  2. Zachowaliśmy się inaczej niż zwykle, podjęliśmy nietypowe dla siebie działania – np. do tej pory inwestowaliśmy wyłącznie w fundusze rynku pieniężnego i w fundusze obligacji i nagle podjęliśmy decyzję, że zakupimy fundusz akcji, w efekcie czego ponieśliśmy stratę
  3. Byliśmy blisko celu i ponieśliśmy porażkę w ostatniej chwili – patrz artykuł poniżej – Myślenie kontrfaktyczne
  4. Mieliśmy do wyboru rozwiązania alternatywne – na rynku kapitałowym prawie zawsze mamy do wyboru rozwiązania alternatywne