Coaching Finansowy

Pieniądza nie można gonić,	trzeba wyjść mu naprzeciw

Misja

Konrad Grzebień

Menadżer z długoletnim doświadczeniem w instytucjach finansowych.  

Przygodę z rynkiem kapitałowym zaczynał w roku 1993, pracując w biurze maklerskim, gdzie zajmował się kolejno: obsługą klienta, rynkiem pierwotnym oraz nadzorem.

Współpracował z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie sprzedaży ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i życiowych. Przez dziesięć lat pracował w towarzystwach funduszy inwestycyjnych na stanowiskach dyrektora regionalnego ds. sprzedaży i marketingu.

Od lat interesuje się psychologią społeczną, psychologią sprzedaży i psychologią inwestowania.

Doświadczenie zawodowe pozwoliło mu wypróbować w praktyce poznane teorie, a od kilkunastu lat dzieli się nimi podczas szkoleń, przekładając je na język zrozumiały dla każdego.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych w Krakowie.

 

www.konradgrzebien.pl


Filmy szkoleniowe na YouTube:

    

 


 Szkolenie Psychologia Inwestowania - Kraków, 28.04.2015

 Psychologia inwestowania - szkolenie

 


 Pobierz bezpłatny e-book