Coaching Finansowy

Pieniądza nie można gonić,	trzeba wyjść mu naprzeciw

Coaching

JAK ZAMIENIĆ CELE W REZULTATY? 

COACHING EFEKTYWNOŚCI :

Coaching to profesjonalne wsparcie twoich celów zawodowych. Umożliwia uruchomienie wewnętrznej motywacji i naukę umiejętności potrzebnych do osiągnięcia pożądanych efektów.

 

Nasz program:

 • analiza aktualnej sytuacji
 • stworzenie atrakcyjnej i motywującej wizji celów
 • przełożenie celów na plan działań
 • analiza zasobów i odkrycie wszystkiego co może wesprzeć ich realizację
 • uruchomienie wewnętrznej motywacji
 • nauka i trening indywidualnych umiejętności potrzebnych do osiągnięcia celu
 • stworzenie planu awaryjnego i długofalowej motywacji
 • zaangażowanie

 

Czas trwania:

Program intensywny: 8 sesji

Program regularny: 12 lub 16 sesji

Podczas programów regularnych jest więcej czasu na:

 • naukę i trening potrzebnych umiejętności,
 • wypróbowywanie technik i narzędzi, 
 • analizę podejmowanych działań i tworzenie planów awaryjnych,
 • korektę wewnętrznych przekonań, by wspierały osiąganie sukcesów,
 • naukę samodzielnego motywowania się.

Każda sesja to krok w kierunku skuteczniejszej realizacji celów i trwalszego efektu. Sesje odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie.

 

Inwestycja, koszty:

Program intensywny: 4 spotkania w miesiącu: 800 zł miesięcznie.

Program regularny: 2 spotkania w miesiącu: 500 zł miesięcznie.

 

Forma:

Pierwsze trzy sesje to kontakt osobisty, pozostałe zwykle odbywają się poprzez Skype.

 

Dodatkowo:

1. Program jest zapoczątkowany BEZPŁATNYM indywidualnym spotkaniem konsultacyjnym, które służy ustaleniu szczegółów współpracy.

2. Program umożliwia przeprowadzenie pożądanej zmiany. Jest to proces, który odbywa się także pomiędzy sesjami. Dlatego w tym czasie, BEZPŁATNIE, jest możliwość kontaktu e-mailowego z coachem.

Programy są każdorazowo dopasowywane do sytuacji i potrzeb konkretnej osoby – umożliwia to pełniejszą satysfakcję i lepszą skuteczność. Jedynym koniecznym warunkiem po stronie klienta jest chęć osiągnięcia celu. Zadaniem coacha jest wsparcie w jego osiągnięciu. Odbywa się to przy użyciu profesjonalnych narzędzi. Zadaniem coacha jest także konsekwentne trzymanie się celu obranego przez klienta.

 

Skuteczność:

Coaching to najbardziej indywidualna i efektywna metoda uruchamiania motywacji i potencjału. Według badań firmy A Better Perspective™, zrealizowanych w 2009 roku na reprezentatywnej grupie składającej się 339 osób, które skorzystały, z coachingu lub/i były jego zleceniodawcami dla innych... ... głównymi korzyściami dla osoby są:

1. poprawa w wydajności osobistej i realizacji celów (84%)

2. podniesienie otwartości na rozwój osobisty i uczenie się (60%)

3. pomoc w znalezieniu rozwiązania dla poszczególnych sytuacji zawodowych (58%)

4. wzmocnienie poczucia odpowiedzialności (52%)

5. rozwój samoświadomości (42%)

6. wzmocnienie pożądanych umiejętności i zachowań (38%)

7. lepsze rozumienie roli i celów (37%)

8. korekta zachowań i wyjaśnienie trudności (33%)

źródło:http://www.abetterperspective.com/Benefits_of_Coaching.htm

 

Większa efektywność coachingu niż szkoleń. Programy szkoleniowo-coachingowe podwyższają produktywność menadżerów 4-krotnie bardziej niż same szkolenia. Podczas, gdy szkolenia podwyższyły produktywność menadżerów o 22%, to po rozszerzeniu programu szkoleniowego o 8 indywidualnych sesji coachingu, produktywność menadżerów wzrosła o 88%.

źródło: Executive Coaching as a Transfer of Training Tool: Effects on Productivity in a Public Agency.aut.Olivero, Gerald; Bane, K. Denise; Kopelman, Richard E. (1997)

 

Zwrot z inwestycji (ROI) w coaching jest imponujący. Wg badania klientów coachingu zrealizowanego przez PricewaterhouseCoopers w 2009r.:

1. 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji, 

2. prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji, 

3. średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji

źródło: badanie PricewaterhouseCoopers wykonane na zlecenie International Coach Federation, ICF Global Coaching Client Study Executive Summary, 2009