Coaching Finansowy

Pieniądza nie można gonić,	trzeba wyjść mu naprzeciw

Szkolenia

Metody pracy z uczestnikami:

Zajęcia odbywają się technikami warsztatowymi, tak aby przekazywane treści merytoryczne przećwiczyć na rzeczywistych sytuacjach.  Podczas szkolenia będziemy posługiwali się następującymi technikami aktywizowania uczestników:

Miniwykład

Miniwykład stanowi wstęp do każdego nowego tematu lub umiejętności, wprowadzanych podczas szkolenia. Zadaniem miniwykładu jest możliwie najkrótsze, ale efektywne omówienie przekazywanych zagadnień. Dbamy o to, by wszystkie części wykładowe ograniczyć do niezbędnego minimum. Zdecydowaną większość informacji przekazujemy w oparciu o wykonane ćwiczenia.

Analiza przypadku

Analiza przypadków to przygotowany specjalnie, zadedykowany do potrzeb uczestników, konkretny materiał – podstawa do dokonywania pogłębionych analiz i wypracowywanie metodyki własnych działań.

Moderowana dyskusja, praca w grupach lub ćwiczenia indywidualne

Bazując na wewnętrznym potencjale, posiadanym przez każdego uczestnika, dążymy do tego, aby uczestnicy sami wypracowywali metody i rozwiązywali problemy będące tematem szkolenia. Trener podejmuje rolę moderatora dyskusji merytorycznej. Uczestnicy dyskutując, wspólnie wypracowują metody działania.